Home Čtvrtek, 08 Říjen 2015

Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Na Nábřeží 49, Havířov-Město, 736 01, Czech Republic

G4B - zhodnocení projektu Tisk Email

7. října 2015

V minulém školním roce se 15 žáků 7. a 8. tříd zapojilo do projektu GAME4BUSINESS. Za svou aktivní práci na budování minipodniku SOVA byli na konci roku sladce odměněni a věříme, že si odnesli i řadu užitečných zkušeností do budoucího profesního života.


Celý článek a zhodnocení projektu najdete ZDE.


  .
 
Mladí přírodovědci soutěží Tisk Email

7. října 2015

Soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava

Naši čtvrťáci a páťáci z kroužku Mladých přírodovědců se 23. září vydali do ZOO Ostrava. Zúčastnili se soutěže mladých zoologů a odměnou jim byla prohlídka stále se rozrůstající zoologické zahrady.
Zvláště je potěšil pohled na krmící se pandu červenou a všichni si zařádili ve výběhu s maličkými kozami kamerunskými.


Přírodovědná stezka Stanice mladých přírodovědců v Karviné


Jako každoročně SMPř KSVČ Juventus uspořádala 3. října přírodovědnou stezku pro školy okresu Karviná.
Naše škola se zúčastnila v mladší i starší kategorii. Tento rok jsme byli úspěšní. Družstvo mladších vedené Kateřinou Bolkovou obsadilo 1. místo, družstvo starších, vedené Vendy Pniačkovou 2. místo.


Členům soutěžících družstev gratulujeme. Smile


Vladimír Česák


Fotografie najdete v albech Soutěž ZOO Ostrava a Přírodovědná stezka Karviná.


  .
 
7.B a 9.B u vysokých pecí Tisk Email

6. října 2015

30. září se 7.B a 9.B vydaly na průzkum do U Šestky. Kde že to byli? No přeci v Dolní oblasti Vítkovice, kde se dověděli spoustu informací o technice, která nás všude obklopuje.
A nejen že se dověděli, ale mohli si také spoustu věcí vyzkoušet. Takže se soustružilo, vážilo, pudlovalo, tahalo vozík na uhlí, jezdilo v autě i na kole, zkrátka pohodové a zábavné dopoledne, jak má být. A když se navíc něco i dovědělo, tak je to jen dobřeSmile

Martin Jadrný a Břetislav Holesz


Fotografie najdete v albu Exkurze v U6 - 7.B a 9.B.


  
 
ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE Tisk Email

3. října 2015

MŠ Den matek V září se děti z mateřské školy věnovaly jak pohybovým, tak i vzdělávacím aktivitám. MŠ Den matekNa dopravním hřišti se seznámily se základními pravidly silničního provozu, na fotbalovém hřišti TJ ČSAD prokázaly pohybové nadání při akci Měsíc náborů, zatančily si s mistrem společenského tance panem Lukášem Čepem v rámci náboru do tanečního kroužku a seznámily se s hudebním, pohybovým a pěveckým oborem při návštěvě ZUŠ B. Martinů.

Ivana Kovácsová


Další fotografie najdete v albech MŠ na dopravním hřišti, Návštěva v ZUŠ B. Martinů, Sportovní dopoledne a Taneční nábor.


  
 
Dopravní výchova - 4. třídy Tisk Email

1. října 2015

Poslední den v září, ve středu 30.9., se čtvrťáci naší školy vydali na praktickou část dopravní výchovy na nově vybudované dopravní hřiště v Havířově-Šumbarku.
Chladnějším podzimním počasím jsme se nenechali zaskočit a překvapit a byli jsme velmi dobře připraveni. Děti si ruce schovaly do rukavic, krk do šátků, uši do čepic a nasedly na kola, aby si zopakovaly a procvičily pravidla silničního provozu. Na hřišti je mnoho prvků z reálného provozu – křižovatky, semafory, kruhový objezd, přechody a další.
Část dětí jezdila na kolech a koloběžkách a druhá část dětí znázorňovala chodce. Po chvíli se skupinky v činnostech vyměnily.
Snad dávali všichni dobrý pozor, protože v listopadu je čeká teoretická část a kontrolní test Smile.

Mgr. Romana Melecká


Fotografie z dopravního hřiště najdete v albu Dopravní výchova - 4. třídy.


  
 
BĚH NADĚJE 2015 s třídami 1.B, 4.B a 6.B Tisk Email

23. září 2015

V rámci Dne mobility se konal 18.září 2015 v areálu parku za budovou Okresního soudu v Havířově-Podlesí BĚH NADĚJE. Doprovodný program Dne mobility se konal na havířovském náměstí, kde bylo možné aktivně si vyzkoušet mnoho sportů, in-line bruslení na trase kino Centrum-náměstí, ale také se zde prezentovala městská policie Havířov, senioři se mohli naučit správné chůzi pomocí Nordic Walking a rovněž byla pro účastníky připravena spousta jiných zábavních atrakcí. Součastí Dne mobility je doprava MHD zdarma a finanční sbírka, která je věnována na pomoc lidem s karcinomem.
Naší školu reprezentovaly třídy 1.B a 4.B s paní učitelkou Mgr. Janou Rosmarinovou a paní asistentkou Monikou Vaňkovou a třída 6.B s panem učitelem Mgr. Rostislavem Pečinkou.
Výstřel ze startovní pistole odstartoval běh, jehož trasa by měla měřit alespoň 2500 m. Startovalo se v rozestupu asi 20 minut, kdy pořadatel svolal na start několik škol, jejichž žáci běželi současně. Trať vedla po asfaltových stezkách kolem parku, na dohled od sebe stáli pořadatelé a ukazovali směr, aby nedošlo k omylu Smile. Naši žáci doběhli všichni a dokonce s úsměvem Smile, někteří čtvrťáci běželi dokonce dvakrát, protože první běh pomáhali svým mladším kamarádům prvňáčkům a každý čtvrťák běžel s jedním prvňákem, což znamená, že nemohli běžet svou tryskovou rychlostí Smile. Tu pak ukázali v druhém kole. Po doběhnutí do cíle dostali všichni žáci pití od pořadatele.
Menší děti se po běhu uchýlily na dětské hřiště a šesťáci se ještě zúčastnili akcí na náměstí. Rozhodně jsme všichni strávili krásný ještě letní den venku, počasí nám přálo a podpořili jsme dobrou věc. Běhu se nakonec zúčastnilo 16 havířovských škol a podařilo se vybrat okolo 10 000 Kč ve sbírce.

Monika Vaňková


Další fotografie najdete v albu Běh naděje 2015.


  
 
Barevná olympiáda Tisk Email

15. září 2015

V pátek 11. září se naše školní hřiště pořádně vybarvilo. Kluci a holky z druhého stupně totiž měli barevnou atletickou olympiádu a každá třída dostala jednu barvu, kterou měla reprezentovat.

Kromě soutěže v barvách se také soutěžilo v mnoha atletických disciplínách. Nejatletičtější třídou druhého stupně se po součtu všech výsledků stala 9.A před 8.A a 7.A, která vyhrála kategorii mladších tříd.

Všem zúčastněným sportovcům i divákům děkujeme za pěkné dopoledne a vítězům velká gratulace!!!

Nejlepší výkony:
60 m holky: Jana Borbélyová 9,79 s, Terka Morská 9,81 s
60 m kluci: Kuba Turoň a Lukáš Toman 8,39 s, Cristian Gambacorta 9,71 s

dálka holky: Kristýna Galiová 298 cm, Vanesa Kaletová 311 cm
dálka kluci: Mates Kápka 451 cm, Ondra Harych 355 cm

medicinbal holky: Dominika Balamucká 860 cm, Terka Hofferová a Nikol Podlucká 620 cm
medicinbal kluci: Vojta Dvorožňák 1430 cm, Danek Trnka 915 cm

švihadlo holky: Terka Balážová 235, Zorka Polášková 234
švihadlo kluci: Sam Malysz 284, Martin Kinšt 204

sedy lehy holky: Jana Borbélyová 90, Terka Morská 76
sedy lehy kluci: Dominik Cyrus 113, Dominik Karoly 87

1000 m holky: Lucka Hýblová 4:37 min., Zorka Polášková 4:18 min.
1000 m kluci: Sam Malysz 3:21 min., Dominik Desať 4:05 min.

učitelé hod na cíl: Jana Bolková 110 bodů

Mgr. Břetislav Holesz


Další fotografie z barevného sportovního dne najdete v albu Barevná olympiáda 2015.


  
 
Účast v mezinárodní soutěži PROJECT COMPETITION Tisk Email

15. září 2015

V uplynulém školním roce se skupina žáků 9. A třídy naší školy aktivně zúčastnila mezinárodní soutěže Project Competition pořádané organizací Oxford University Press. Úkolem této soutěže bylo vypracování projektů na téma „Festivals“, kde si žáci mohli vybrat jakýkoliv svátek, který se slaví u nás doma v České republice nebo kdekoliv jinde na světě.

Žáci se rozdělili do dvou skupin, jedna skupina zpracovávala projekt na téma „Christmas in the Czech Republic,“ druhá se zaměřila na „Easter in the Czech Republic.“ Práce na projektech trvala několik měsíců a skupině ve složení Andrea Durčáková, Eliška Kutláková, Klára Janková, Dominik Nekarda a Martin Šuška přinesla i zasloužený úspěch. Jejich projekt „Easter“ byl porotou vybrán a postoupil až do úzkého evropského výběru. V mezinárodním ocenění sice nezískal žádnou z prestižních cen, ale porota se rozhodla jej ocenit alespoň v rámci ČR.

Proto koncem dubna 2015 naši školu navštívila regionální zástupkyně Oxford University Press pro tuto oblast, paní Michaela Vařeková, která paní učitelce Janě Kolárikové i jejím žáků předala věcné ceny.

  
 
1. evropský den recyklace baterií Tisk Email

3. září 2015

Projekt RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Naše škola je zapojena v projektu RECYKLOHRANÍ a rádi bychom se přidali k akcím pořádaným k 1. evropskému dni recyklace baterií, který je vyhlášen na 9. září 2015.

Baterie a drobné elektrospotřebiče určené k likvidaci mohou žáci odevzdávat do sběrných nádob u vstupu do školy nebo je mohou odevzdat na vrátnici od pondělí 7. září do pátku 13. listopadu 2015.

Mgr. Jana Bolková  
 
Oznámení školní družiny Tisk Email

27. srpna 2015

Žáci 4. a 5. ročníků nemohou ve školním roce 2015-2016 navštěvovat školní družinu z důvodu naplněnosti žáky 1. - 3. ročníků.

V případě zájmu je možné zapsat se do pořadníku a pokud dojde v průběhu školního roku k uvolnění místa ve školní družině, budou o tomto zákonní zástupci žáků informováni.

Děkujeme za pochopení.

Michaela Králiková, vedoucí vychovatelka školní družiny  
 
Oznámení školní jídelny Tisk Email

27. srpna 2015

Od 1. 10. 2015 proběhne navýšení ceny obědů o 2 Kč.

Zároveň Vás žádáme o navýšení inkasa v bance u ZŠ na 700,- Kč a u MŠ na 900,- Kč.

Ceny stravného:

Škola - 1. stupeň 24 Kč; 2. stupeň 27 Kč; 3. stupeň 30 Kč
Nosič 60 Kč
Školka 35 Kč
Školka 7-letí 39 Kč

  
 
Jak vybrat školní brašnu? Tisk Email

   Jakou školní brašnu koupit svému dítěti? Tak to Vám můžeme poradit!

   Leták s radami naleznete zde.
  

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.